POZNAJ MÓJ PROGRAM!

Chcę aktywnie uczestniczyć w budowie Polski równych szans, wielu możliwości i lepszego jutra. W polityce widzę sprawczość i realny wpływ na tworzenie bardziej ludzkiego prawa. Chcę żyć w kraju, w którym mieszkańcy mniejszych miast i wsi nie są wykluczeni komunikacyjnie, mają dostęp do usług zdrowotnych i edukacyjnych, a państwo nie wchodzi z buciorami w ich życie, wywłaszczając ludzi za bezcen pod megalomańskie projekty w stylu CPK.

Wspólnie z Trzecią Drogą zbudujemy:

Polskę gospodarna

 • Stabilne podatki: Żadnych podwyżek kluczowych podatków (PIT, CIT VAT) do 2026 r. 
 • VAT i PIT tylko od zapłaconych faktur: podatek zapłacisz dopiero, gdy dłużnik ureguluje należność.
 • Zawieszenie składek na ZUS dla małych- i mikro- przedsiębiorstw w kłopotach finansowych. 
 • Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia: ZUS zapłaci zasiłek pracownika już od pierwszego dnia choroby.  

Polskę zieloną  

 • Elektrownia w każdym domu: proste przepisy pozwolą Ci zarabiać na własnym energii z polskiego słońca i wiatru.
 • Podwojenie powierzchni parków narodowych do 2030 roku, a także objęcie ochroną 20% najcenniejszych przyrodniczo drzewostanów.

Polskę równych szans 

 • Kolej do każdej miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców i częstsze busy we wszystkich gminach.
 • .Chodnik w każdej wsi: Dofinansujemy bezpieczną infrastrukturę przy drogach lokalnych biegnących przez wsie i mniejsze miasta.

Naprawimy zaniedbania obecnej władzy 

 • Oddanie głosu kobietom: rozpiszemy referendum w sprawie dostępu do aborcji.

Likwidacja Funduszu Kościelnego i zastąpienie go dobrowolnym odpisem podatkowym

Co zrobię dla naszego regionu?

Pabianice

 • Stop betonozie!
  Doprowadzę do uchwalenia prawa, dzięki któremu każdy projekt rewitalizacji będzie musiał jednocześnie przeciwdziałać miejskiej betonozie. Pabianice potrzebują więcej zieleni!
 • Dostępny żłobek

Prawie połowa gmin w Polsce – także w powiecie pabianickim – nie ma żłobka. Zmienimy to razem z Trzecią Drogą! 

 • Głos mieszkańców ma znaczenie

Zagwarantuję szerszy udział mieszkańców w konsultacjach społecznych, by zapewnić mieszkańcom Pabianic większy wpływ na inwestycje w mieście!

Zgierz

 • Likwidacja toksycznego składowiska odpadów na Borucie Zawalczę o zaostrzenie prawa w kwestii toksycznych składowisk odpadów. Trzecia Droga zapewni rządowe oraz unijne wsparcie przy likwidacji składowiska na Borucie. 
 • Mniejsze kolejki do lekarzy
  Jeśli nie dostaniesz się do specjalisty w 60 dni, to państwo zrefunduje Twoją prywatną wizytę. 
 • Czyste powietrze

Razem z Trzecią Drogą zapewnię dofinansowania na wymianę piecy i usuwanie kopciuchów – rozprawimy się ze smogiem!  

Sieradz

 • Oddział kardiologii inwazyjnej z powrotem w Sieradzu

Razem z Trzecią Drogą przywrócimy oddział kardiologii inwazyjnej w Sieradzu. 

 • Więcej zieleni w mieście 

A zwłaszcza na sieradzkim Rynku – doprowadzę do uchwalenia prawa, dzięki któremu każdy projekt rewitalizacji będzie musiał jednocześnie przeciwdziałać miejskiej betonozie.

 • Walka z wykluczeniem transportowym 

Zapewnimy autobus w każdej wsi, fundusze na budowę chodników pod miastem i między wsiami powiatu sieradzkiego, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie wyjść z domu do najbliższego sklepu.

Mikołaj Dorożała