KIM JESTEM?

Nazywam się Mikołaj Dorożała. Od ponad 20 lat angażuję się w działalność społeczną występując w roli zarówno wolontariusza, jak i samorządowca. Wiele lat pracowałem również na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych firmach, prowadziłem własną działalność gospodarczą oraz współpracowałem z polskim sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Równolegle przez lata angażowałem się w działania na rzecz społeczności lokalnych i to właśnie one dawały mi wielokrotnie poczucie sensu oraz sprawczości. Dzięki takiemu doświadczeniu nabrałem szerszej perspektywy wobec wyzwań dzisiejszego świata.

Walka o budowę mieszkań socjalnych w czasie mojej pracy samorządowej w rodzinnym Gnieźnie czy zaangażowanie w obronie lokalnej społeczności w nierównej walce mieszkańców Gminy Błaszki z rządowym projektem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – to tylko niektóre z przykładów mojej społecznej działalności.

W Ruch Polska 2050 zaangażowaliśmy się jako wolontariusze wraz z moją żoną, Magdaleną, podczas kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni w 2020 roku. Przeczytałem książkę Szymona – “Teraz albo nigdy” i to był jeden z elementów, dzięki któremu poczułem, iż łączy nas wspólny system wartości w wielu kwestiach – podejście proekologiczne, chęć budowania społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans i myślenia o polityce w perspektywie pokoleń, a nie kadencji polityków. Naprawdę wierzę, że jest możliwe wprowadzenie do Sejmu nowej jakości opartej na większej wrażliwości, która łączy zamiast dzielić.